Vanliga frågor

Fettsyror ingår i den normala kosten och man måste därför räkna med en ganska lång tid innan man kan märka något, 2 – 3 månader är realistiskt att räkna med.
Efamol har genomgått alla tester som krävs, även för lång tids användning. Testerna har vida överskridit kraven för växtbaserade läkemedel och följer de internationella riktlinjerna för tester av läkemedel för humant bruk. Inga negativa effekter har iakttagits i studierna. Produkten anses därför kunna tas kontinuerligt, i princip livet igenom.
Biverkningar är ovanliga men huvudvärk, illamående och orolig mage har rapporterats i sällsynta fall. Dessa problem brukar rätta till sig om man går ner i dos, tar kapslarna i samband med mat och delar upp intaget under dagen.
Fällningen beror på att oljan är i sin naturliga form och inte har raffinerats. Naturliga oljor innehåller ett antal nyttiga ämnen utöver de fettsyrorna. Raffineringsprocessen avlägsnar tyvärr dessa mindre beståndsdelar vilket påverkar såväl stabiliteten som näringsvärdet. Eftersom Efamol är oraffinerad innehåller den samma beståndsdelar som fröet. Dessa beståndsdelar är lösta i oljan men med tiden kan de inträffa att de skiljer ut sig i form av en lätt kondens eller utfällning. Detta beror alltså inte på någon främmande förorening eller t ex växt av mögel utan är helt naturlig. Därmed utgör den inte heller någon hälsorisk för konsumenten och påverkar inte effekten av Efamol.
Det finns inget vetenskapligt underlag för nattljusolja/jättenattljusolja skulle ha denna effekt.