Alla nattljusoljor är inte lika

Efamol - en guldgul oljaGenom åren har tillverkaren, Efamol Ltd, samlat och kategoriserat över 2000 vilda stammar av nattljusolja runt om i världen. Man har genom urval och förädling fått fram unika och överlägsna stammar av nattljusoljor inklusive den som heter Rigel och används i Efamol idag.

Efamol Ltd äger odlingsrättigheterna till denna och andra frön som innehåller upp till 33% mer GLA än alla andra rena nattljusoljor. Detta särskiljer Efamol Ltd från konkurrenterna. De egenutvecklade fröna odlas exklusivt för Efamol och ingen annan nattljusolja i världen tillverkas med dessa frön.

Efamol innehåller en standardiserad mängd GLA. Du vet alltså alltid exakt hur mycket varje kapsel innehåller. Efamol Ltd har en strikt kvalitetskontroll genom alla led: från fröförädling till odling, skörd och extrahering kontrollerar de hela produktionskedjan.

Under årens lopp har Efamol Ltd satsat på att samla och dokumentera vetenskapen bakom Efamol nattljusolja. Totalt har mer än 700 studier genomförts med Efamol och av dem är över 300 kliniska studier.