Nattljusfalt.jpg

Odlingen

Företaget Efamol Ltd kontrollerar hela produktionskedjan av nattljusolja från frö till utvinning av olja.

Odlingen sker vid kontraktsodlingar i Nederländerna och på Nya Zeeland. Detta ger kontinuerlig tillförsel av färsk olja.

Odlingen sker med minsta möjliga insats av kemiska bekämpningsmedel.

Det krävs hela 10 000 frön för att producera olja till en 1000 mg kapsel av Efamol. Detta motsvarar ungefär 1,5 planta för att producera frö till en kapsel.