Kapslar.jpg

Utvinningen av oljan

Den högkvalitativa oljan är utvunnen ur fröna genom en speciell patenterad extraktionsmetod, hexanextrahering, där oljan förblir i sitt naturliga tillstånd genom hela processen. Hela förloppet sker vid låg temperatur för att inte skada den känsliga oljan. Efter extraheringen innehåller oljan inga spår av hexan. Den slutliga oljan har kvar alla vitala ämnen och behöver bara filtreras för att uppnå slutlig kvalitet.

För de små nattljusfröna är denna metod att föredra framför kallpressning. Vid kallpressning krävs stort tryck för att krossa fröna. Även om ingen värme tillsätts alstras hög värme under själva processen. Den olja som produceras på detta sätt kräver ytterligare rening/raffinering. Raffinerad olja är en blek olja med ingen eller ringa smak.

Efamol kännetecknas av den klara, gyllengula färgen: ett säkert tecken på absolut högsta renhet och kvalitet.

Den unika extraktionsmetoden bevarar oljan i sin ursprungliga form. Därmed bevaras näringsämnena bättre i Efamol jämfört med i pressade och raffinerade allternativ.