Efablomma.jpg

Nattljusväxten

Nattljus, Oenothera biennis, är en tvåårig ört som använts länge i matlagning och som medicinalväxt. Nattljus kan bli upp till en meter hög och blommar från juni till september med gula blommor. Fröna är väldigt små, ca 1 – 2 mm i diameter.

Nattljus kommer ursprungligen från Central- och Nordamerika. Den introducerades redan på 1600-talet i botaniska trädgårdar i Europa. Nattljus har sedan spritt sig och växer vilt t ex på bangårdar och i vägkanter över hela Europa, även i Norden.

Numera odlas nattljusväxten främst för utvinning av oljan eller som prydnadsväxt i trädgårdarna.

Jättenattljus, Oenothera glazioviana, är en art av nattljus med större blommor som uppkommit genom korsning av två olika odlade arter och bildat en stabil hybrid. Den växer inte vilt.

Både benämningen nattljus och jättenattljus användas för att beteckna den växt (Oenothera spp) som används för utvinning av olja.